2020

 

 19. februar 2020 blev Jan Andersen bisat i Lynge Kirke